Přeskočit na obsah

Zakladatel svěřenského fondu

Zakladatel svěřenského fondu je osoba která vytváří svěřenské fondy

Zakladatel vyčleňuje majetek

Jaké práva má zakladatel ?

Založení

Základním právem zakladatele je založení svěřenského fondu, Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

Majetek

Právem zakladatele svěřenského fondu je určení majetku, který bude do fondu vyčleněn. Je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít, zda do fondu bude vyčleněna finanční částka, hmotný majetek, nemovitost, cenné papíry či nehmotný majetek. 

Jmenování

Základním právem zakladatele je založení svěřenského fondu, Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.

Další práva

Zakladatel má právo svěřenské správce odvolávat a jmenovat nové, a to dle svého vlastního uvážení. Zakladatel má právo soudu navrhnout, aby uložil či zakázal jednání správce. Také se může dovolat neplatnosti právního jednání správce. Zakladatel má je osobou s právním zájmem

Jak Vám můžeme pomoci ?

Připravíme Vám smluvní  dokumentaci. Pomůžeme Vám s dohledem nad správou Vašeho svěřenského fondu.

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních situacích zde neuvedených.

Kdo je zakladatel ?

Zakladatelem svěřenského (svěřeneckého) fondu může být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, nebo právnická osoba. Česká právní úprava umožňuje vznik svěřenského též zvaného svěřeneckého fondu dvěma způsoby zakladatelského jednání – smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Založení a podoba statutu svěřenského fondu je plně v rukou zakladatele. Zakladatel svěřenského (svěřeneckého) fondu má zákonem stanovené práva a povinnosti Nejdůležitější úkol zakladatele je správně nastavit statut svěřenského fondu a tím i vymezit mantinely pro správa svěřenského fondu a vyčlenit majetek do svěřenského fondu. V tomto okamžiku je víceméně role zakladatele svěřenského fondu naplněna. Zakladatel v průběhu trvání svěřenského fondu nemůže (?) majetek svěřenského svěřeneckého fondu nijak ovládat a ani ovlivňovat jednání správce? Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

© 2016 - 2022 Roman Janda.