Kdo je zakladatel svěřenského fondu?

Zakladatel svěřenského fondu je osoba která vytváří svěřenské fondy. Zakladatelem svěřenského (svěřeneckého) fondu může být fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, nebo právnická osoba. Není vyloučeno, že zakladatelů svěřenských fondů nemůže být více. Česká právní úprava umožňuje vznik svěřenského též zvaného svěřeneckého fondu dvěma způsoby zakladatelského jednání – smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. Založení a podoba statutu svěřenského fondu je plně v rukou zakladatele. Zakladatel svěřenského (svěřeneckého) fondu má zákonem stanovené práva a povinnosti Nejdůležitější úkol zakladatele je správně nastavit statut svěřenského fondu a tím i vymezit mantinely pro správa svěřenského fondu a vyčlenit majetek do svěřenského fondu. V tomto okamžiku je víceméně role zakladatele svěřenského fondu naplněna. Zakladatel v průběhu trvání svěřenského fondu nemůže (?) majetek svěřenského svěřeneckého fondu nijak ovládat a ani ovlivňovat jednání správce? Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

S čím Vám můžeme pomoci

Připravíme Vám smluvní dokumentaci

Pomůžeme Vám

Připravíme Vám právní dokumentaci

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních případech, zde neuvedených

Zakladatel – Definice
Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Právem zakladatele svěřenského fondu je určení majetku, který bude do fondu vyčleněn. Je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít, zda do fondu bude vyčleněna finanční částka, hmotný majetek, nemovitost, cenné papíry či nehmotný majetek. Za svěřenského správce si může zakladatel zvolit jakéhokoliv svéprávného člověka – rodinného příslušníka, přítele nebo specializovaného zástupce, který se správou svěřenských fondů zabývá profesionálně. Zakladatel má právo tohoto správce odvolávat a jmenovat dle svého vlastního uvážení. Zakladatel má právo soudu navrhnout, aby uložil či zakázal jednání správce, správce odvolal či jmenoval nového. Také se může dovolat neplatnosti právního jednání správce s třetí osobou, jestliže toto jednání poškozuje fond, jednala-li ovšem třetí osoba v dobré vůli, nesmí to vést k její újmě. Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme.