Úvod

SVĚŘENSKÉ PORADENSTVÍ

Diskrétní svěřenské poradenství svěřenský fond. 

V souvislosti s jarním utlumením ekonomiky, jsme připřavili nový produkt Svěřenský fond – nástroj ochrany majetku,  u kterého jsme zastropovali konečnou cenu za zřízení, tak aby byl svěřenský i svěřenecký fond dostupný pro každého a začali ho nabízet široké veřejnosti. Díky masivní reklamní kampani se na nás začali obracet i ti klienti, kteří již měli zřízené svěřenecké fondy od jiných poskytovatelů a potřebovali poradit s jednotlivými úkony v běžném životě svěřenských fondů. 

Proto jsme začali nabízet svěřenecké poradenství i klientům, kterým jsme svěřenecký fond nezakládali. Svěřenské poradenství svěřenský fond poskytujeme pro zakladatele, správce, obmyšlené, dohlížitele a osoby které prokáží právní zájem.

Svěřenské poradenství - zabezpečení rodiny

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, ale stále pod správou původního vlastníka.
Dle §1449 NOZ je stanoveno, že svěřenský fond může nabývat dvou podob a to svěřenský fond veřejně prospěšný nebo svěřenský fond soukromý. Veřejně prospěšný fond není zřízen za účelem zisku. Jedná se například o svěřenský fond, do nějž vložený majetek bude k dispozici např. oblíbenému divadlu, zvířecímu útulku, na podporu university, dětskému domovu atd. Tuto skutečnost objasní zakladatel v zakladatelské listině fondu. Svěřenský fond soukromý slouží k prospěchu určité osoby nebo na její památku. Tento fond lze zřídit i za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi zakladatele, zaměstnance, společníky, či jiné osoby.