Přeskočit na obsah

Svěřenský
fond

Diskrétní svěřenské poradenství pro Váš svěřenský fond, zaměřené 
na běžný chod Vašeho svěřenského fondu. 

Svěřenský fond

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Proč s námi ?

Zkušenosti

Svěřenské fondy zakládáme a svěřenské poradenství a správu poskytujeme od roku 2016. Kromě mnoholetých zkušeností jsme samozřejmě certifikováni Komorou svěřenských poradců a správců

Odbornost

Při právním poradenství spolupracujeme s renovovanou advokátní kanceláří Šenkýř Pánik, advokátní kancelář s.r.o.. Stejně tak Účetní a daňové poradenství poskytujeme ve spolupráci s účetní kanceláří

Pomůžeme Vám

Díky mnohaletým zkušenostem se správou svěřenských fondů, Vám dokážeme nastavit statut svěřenského fondu, aby obstál a pomohl Vám i ve velmi nestandardních situacích

Svěřenská
správa

Administrativní podpora správce.
Služby profesionálního správce.
Daňové a účetní poradenství.  Profesionální dohled nad Vaším svěřenským fondem. 

Svěřenská správa

Svěřenský
fond

Zakládáme svěřenské fondy

Svěřenský správce

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Svěřenský fond jako alternativa pro Váš klidný spánek

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Vyčleněním majetku nad ním ale neztrácíte kontrolu, protože svůj majetek stále „ovládáte“ Vy a Vaši nejbližší. Mít vlastní fond má mnoho výhod, ať již z hlediska ochrany majetku, kdy majetek, jenž jste vyčlenil do svěřenského fondu, se stává majetkem bez vlastníka, čím je chráněn před právními úkony věřitelů, protože již nemohou z daného majetku uspokojit své pohledávky. Zároveň si oprávněná osoba udržuje plnou kontrolu nad „svým majetkem“, ale to není jediná výhoda svěřenského fondu.

K dalším výhodám patří včasné řešení rodinných vztahů, kdy vyčleněním majetku do svěřenského fondu si zakladatel pojistí, že se jeho majetek dostane do rukou „správné“ osoby a jeho majetek tedy nepřipadne např. potomkovi, který žije nezřízeným životem. Ve statut svěřenského fondu také zakladatel může zmínit, jak má být s majetkem zacházeno a tím se vyhne případnému mrhání majetku a stejně tak může zvýhodnit některého z členů rodiny.

Každý svěřenský fond se zakládá podpisem smlouvy o zřízení svěřenského fondu, která obsahuje statut. Založení svěřenského fondu začíná vyčleněním majetku zakladatele do svěřenského fondu, tedy v prvním kroku musí zakladatel učinit rozhodnutí jaký majetek, ze svého vlastnictví přenechá svěřenskému fondu a je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít a zda do fondu bude vyčleněna finanční částka, hmotný majetek, nemovitost a nebo cenné papíry či nehmotný majetek. Svěřenský fond může být taktéž příjemcem plnění z odškodnění po dopravní nehodě, pochybení lékaře nebo při pracovním úrazu

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

© 2016 - 2022 Roman Janda.