Přeskočit na obsah

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce


Certifikace č. 0853473, kterou vydala Komora svěřenských poradců a správců ČR, z.s. nás opravňuje k poskytování těchto odborných služeb Zakládání svěřenských fondů, Profesionální správě fondů, Svěřenskému poradenství, Administrativní servis pro svěřenské správce

Svěřenský správce

Svěřenské poradenství

Diskrétní svěřenské poradenství zaměřené 
na běžný chod Vašeho svěřenského fondu
zakladatele, svěřenské správce, obmyšleného a dohlížitele.
Daňové a účetní poradenství

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Zajišťujeme profesionální správu
Svěřenských fondů

Profesionální dohled nad Vaším svěřenským fondem. 
Administrativní podpora.
V případě zájmu Vám poskytneme profesionálního správce.
Svěřenský správce spravuje majetek

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Svěřenský správce

Zakládáme svěřenské fondy

Více o založení svěřenského fondu naleznete zde

Co je svěřenský fond ?

Alternativa pro Váš klidný spánek

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Vyčleněním majetku nad ním ale neztrácíte kontrolu, protože svůj majetek stále „ovládáte“ Vy a Vaši nejbližší. Mít vlastní fond má mnoho výhod, ať již z hlediska ochrany majetku, kdy majetek, jenž jste vyčlenil do svěřenského fondu, se stává majetkem bez vlastníka, čím je chráněn před právními úkony věřitelů, protože již nemohou z daného majetku uspokojit své pohledávky. Zároveň si oprávněná osoba udržuje plnou kontrolu nad „svým majetkem“, ale to není jediná výhoda svěřenského fondu. K dalším výhodám patří včasné řešení rodinných vztahů, kdy vyčleněním majetku do svěřenského fondu si zakladatel pojistí, že se jeho majetek dostane do rukou „správné“ osoby a jeho majetek tedy nepřipadne např. potomkovi, který žije nezřízeným životem. Ve statut svěřenského fondu také zakladatel může zmínit, jak má být s majetkem zacházeno a tím se vyhne případnému mrhání majetku a stejně tak může zvýhodnit některého z členů rodiny.

Svěřenský fond se zakládá podpisem smlouvy o zřízení svěřenského fondu, která obsahuje statut. Založení svěřenského fondu začíná vyčleněním majetku zakladatele do svěřenského fondu, tedy v prvním kroku musí zakladatel učinit rozhodnutí jaký majetek, ze svého vlastnictví přenechá svěřenskému fondu a je zcela na jeho uvážení, jakou formu bude majetek mít a zda do fondu bude vyčleněna finanční částka, hmotný majetek, nemovitost a nebo cenné papíry či nehmotný majetek.

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Chcete vědět víc ???