Úvod

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, ale stále pod správou původního vlastníka.

Ochrana majetku / prevence před exekucí a insolvencí

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv. Vyčleněním majetku nad ním ale neztrácíte kontrolu. Svěřenský fond a tedy i svůj majetek stále ovládáte Vy a Vaši nejbližší.

Anonymita / ochrana soukromí

Vyčleněním majetku do svěřenského fondu pozbývá fyzická osoba vlastnická práva. To zajišťuje anonymitu majetkových poměrů před veřejností a zvyšuje bezpečí Vás a Vaší rodiny.

Zabezpečení blízkých

Vhodné v případech nemanželských dětí nebo blízké osoby, kterým chcete přiznat stejná majetková práva nebo nároky jako osobám v rodinném vztahu, tak aby se o nich nikdo v budoucnu nedozvěděl.

Alternativa předmanželské smlouvy

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu už není ve vlastnictví zakladatele a proto tento majetek nepřejde po uzavření sňatku do společného jmění manželů. V případě vzniku dluhů v manželství nebo při případné exekuci bude tento majetek ve fondu ochráněn a v případě rozvodového řízení nebude součástí vyrovnání.

Dědictví / Nástupnictví / Vydědění

Majetek, který zakladatel vyčlenil do svého svěřenského fondu už není v jeho vlastnictví. Není tedy ani předmětem pozůstalosti a proto se nemusí zohledňovat neopomenutelní dědicové, povinné díly a další principy dědického řízení (ani dluhy).

Svěřenský fond nyní dostupný pro každého

V úvodu jsme zmínili, že v minulosti si svěřenské fondy zakládali převážně zámožní lidé. A to hlavně z důvodů ceny za založení. Svěřenský fond obsahující všechny výše uvedené atributy nešel založit pod stotisíc korun.

Rozhodli jsme se tuto praxi změnit a připravili  jsme pro Vás nabídku na založení Svěřenského fondu na ochranu majetku za mimořádně příznivou cenu 19900,-Kč.

Tato cena obsahuje veškeré notářské, soudní poplatky a DPH. Tato cena je konečná. V případě, že si budete přát rozšířit svůj svěřenský fond o další atributy, jsme tu pro Vás.