DOHLÍŽITEL SVĚŘENSKÉHO FONDU

S čím Vám můžeme pomoci ?

dohlížitel

Pomůžeme Vám

Připravíme Vám právní dokumentaci

Zákonné právo dohledu nad správou svěřenského fondu má zakladatel svěřenského fondu a obmyšlený. V případě přání zakladatele, může být jmenován dohlížitel svěřenského fondu. Dohlížitel dohlíží na jednotlivé kroky správce, čímž ochraňuje majetek a zájmy obmyšlených před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí, delikvence správce nebo neplnění zákonných povinností.