Přeskočit na obsah

Dohlížitel

Je osoba, která má právo dohledu nad správou svěřenského fondu

Dohlížitel svěřenského fondu

Jaké práva má dohlížitel ?

Dohled

Dohlížitel má právo dohledu nad jednáním svěřenského správce

Kontrola

Dohlížitel má právo soudu navrhnout, aby uložil či zakázal jednání správce.

Ochrana

Dohlížitel se může dovolat neplatnosti právního jednání správce.

Další práva

Dohlížitel má právo dohledu nad účetnictvím svěřenského fondu

Jak Vám můžeme pomoci ?

Připravíme Vám smluvní  dokumentaci. Pomůžeme Vám s dohledem nad správou Vašeho svěřenského fondu.

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních situacích zde neuvedených.

Dohled nad správou svěřenského fondu ?

Zákonné právo dohledu nad správou svěřenského fondu má zakladatel svěřenského fondu a obmyšlený. V případě přání zakladatele, může být jmenován dohlížitel svěřenského fondu. Dohlížitel dohlíží na jednotlivé kroky správce, čímž ochraňuje majetek a zájmy obmyšlených před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí správce nebo neplnění zákonných povinností.  

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

© 2016 - 2022 Roman Janda.