Kdo je dohlížitel svěřenského fondu?

Zákonné právo dohledu nad správou svěřenského fondu má zakladatel svěřenského fondu a obmyšlený. V případě přání zakladatele, může být jmenován dohlížitel svěřenského fondu. Dohlížitel dohlíží na jednotlivé kroky správce, čímž ochraňuje majetek a zájmy obmyšlených před riziky, jako jsou chybná rozhodnutí správce nebo neplnění zákonných povinností.   

Dohlížitel

Jste Dohlížitel? S čím Vám můžeme pomoci ?

Dohlížitel dohlíží na jednání správce

Pomůžeme Vám

Připravíme Vám právní dokumentaci

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních případech, zde neuvedených