Přeskočit na obsah
Svěřenský správce dle NOZ č. 89/2012 Sb § 1453 může být každý svéprávný člověk. Právnická osoba jako svěřenský správce svěřenského fondu je možná pouze ve výjimečných případech. Zákon stanoví specifické podmínky, které musí právnická osoba splňovat aby mohla být svěřenským (svěřeneckým správcem).  Jen pro zajímavost, do roku 2020 nevznikl žádný svěřenský (svěřenecký fond), v kterém by byl svěřenský správce právnická osoba. Na druhou stranu se právnická osoba může účastnit navyšování jmění svěřenského fondu. Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

Jak Vám můžeme pomoci ?

Připravíme Vám smluvní dokumentaci

 1. K navýšení majetku svěřenského fondu
 2. K vkladu práva do katastru nemovitostí
 3. K vkladu majetku pro ostatní rejstříky
 4. K zápisu změn do evidence svěřenských fondů

Připravíme Vám právní dokumentaci

 1. při výplatě majetku obmyšlenému
 2. Při návrhu na zánik svěřenské správy
 3. při likvidaci svěřenského fondu

Pomůžeme Vám

 1. S registrací svěřenského fondu na FÚ
 2. Se zápisem do evidence skutečných majitelů
 3. Při jednáních se státní správou
 4. Při jednáních s katastrálním úřadem
 5. Při plnění daňových povinností
 6. S vedením účetnictví svěřenského fondu
 
Poskytneme Vám certifikovaného svěřenského správce
 

Jsme připraveni Vám pomoci i v nestandardních situacích zde neuvedených.

Práva a povinnosti svěřenského správce

Jaké má hlavní povinnosti správce ?
1. Základní povinností správce svěřenského fondu je přijetí správy majetku, jež je vyčleněn do svěřenského fondu a tímto aktem vzniká svěřenský fond.
2.  Správce je povinen spravovat majetek, jenž je součástí svěřenského fondu s péčí řádného hospodáře. 
3. Správce má povinnosti plnit své věci osobně, svým vlastním jménem. V případě, že si určí zástupce pro jednotlivé právní jednání, je jeho povinností tuto osobu řádně proškolit. 
4. Správce musí informovat obmyšleného o veškerých jeho zájmech při podnikání nebo činnosti, ze které vyplývá majetkový prospěch, které by mohly být v rozporu se zájmem obmyšleného a o právech, které by správce mohl uplatnit vůči beneficientovi nebo vůči spravovanému majetku. 
5. Správce musí vést spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí sloučit svůj majetek s majetkem spadající do správy svěřenského fondu.
svěřenský správce

Chcete vědět víc ???