Přeskočit na obsah

Svěřenský správce

Je osoba, která jedná vlastním jménem na účet svěřenského fondu

Svěřenské poradenství

Jaké hlavní povinnosti má svěřenský správce ?

Založení

Základní povinností správce svěřenského fondu je přijetí správy majetku, jež je vyčleněn do svěřenského fondu a tímto aktem vzniká svěřenský fond.

Majetek

Správce je povinen spravovat majetek, jenž je součástí svěřenského fondu s péčí řádného hospodáře. Správce má povinnosti plnit své věci osobně, svým vlastním jménem.

Jmenování

Správce musí informovat obmyšleného o veškerých jeho zájmech při podnikání, které by mohly být v rozporu se zájmem obmyšleného.

Další práva

Svěřenský správce musí vést spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí sloučit svůj majetek s majetkem spadající do správy svěřenského fondu.

Kdo je svěřenský správce ?

Svěřenský správce dle NOZ č. 89/2012 Sb § 1453 může být každý svéprávný člověk. Právnická osoba jako svěřenský správce svěřenského fondu je možná pouze ve výjimečných případech. Zákon stanoví specifické podmínky, které musí právnická osoba splňovat aby mohla být svěřenským (svěřeneckým správcem).  Jen pro zajímavost, do roku 2020 nevznikl žádný svěřenský (svěřenecký fond), v kterém by byl svěřenský správce právnická osoba. Na druhou stranu se právnická osoba může účastnit navyšování jmění svěřenského fondu. Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme. 

Svěřenský fond - Svěřenské poradenství - Certifikovaný svěřenský správce

Chcete vědět víc ???