Ceník služeb


Založíme Vám Váš vlastní soukromý Svěřenský fond – ochrana majetku

nyní za mimořádně zvýhodněnou cenu 26 900,-Kč

Tato cena obsahuje notářské a zřizovací poplatky za založení a je konečná


 

 


Standardní cena založení svěřenského fondu na klíč

Svěřenský fond (ochrana majetku)

Svěřenský fond (správa, investování)

Rodinný svěřenský fond

29 000,-Kč

již od 50 000,-Kč

již od 75 000,-Kč


 

 

Proč si založit vlastní svěřenský fond?

Majetek má různé podoby (hmotný, nehmotný, finanční) a může být ohrožen různými způsoby. Příkladem dnešních dnů je selhávání podnikání, ztráta zaměstnání, nemoc či zranění a s tím související pokles příjmů, případně nemohoucnost. Životní události mohou zapříčinit neschopnost splácet závazky, což může vyústit v exekuci a následnou insolvenci.

Ke ztrátě majetku nemusí dojít, pokud správně a včas nastavíte ochrannou strategii

Svěřenský fond ochrání Váš majetek před exekucí a insolvencí tím, že ho vyčleníte ze svých vlastnických práv

Vyčleněním majetku nad ním neztrácíte kontrolu

Svěřenský fond a tedy i svůj majetek stále ovládáte Vy a Vaši  nejbližší

Ochrannou funkci dokáže svěřenský fond plnit pouze v případě, kdy je zřízen jako prevence